Fforwm Hanes Cymru

Yn cyd-gysylltu hanes Cymru

Welsh Flag

History Forum for Wales

Co-ordinating the history of Wales

 

site designed & maintained by
www.cddweb.co.uk

Members' Pages

<<Click on the links below for more info & resources>>

St Peter ad Vincula, Pennal

Cwmhir Abbey - Abaty Cwmhir

Hywel Dda

Gwenllian

Owain Lawgôch

Llys Rhosyr

COFEB I’R DYWYSOGES GWENLLIAN AR Y WYDDFA

Yn dilyn cyfarfod buddiol iawn prynhawn dydd Mawrth 14 Awst 2007, rhwng tri o gynrychiolwyr Cymdeithas y Dywysoges Gwenllian a thri o swyddogion Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ym Mhencadlys y Parc ym Mhenrhyndeudraeth, cafwyd addewid y bydd modd i’r Gymdeithas osod y gofeb hardd o waith y ceinlythrenwyr, Ieuan Rees, ar graig neilltuol ger y copa. Mae hwn yn newyddion da iawn, yn dilyn y siomedigaeth a gafwyd pan hysbyswyd y Gymdeithas nad oedd modd gosod y gofeb yn ‘Hafod Eryri’, yr adeilad newydd sy’n cael ei adeiladu ger y copa.

THE PRINCESS GWENLLIAN MEMORIAL ON SNOWDON

Following a very constructive meeting held in the afternoon of Tuesday 14th August 2007, between three representatives of the Princess Gwenllian Society and three officials from the Snowdonia National Park Authority, at the Park’s Headquarters in Penrhyndeudraeth, a promise was made that the Society would be able to erect the beautiful memorial stone, designed and crafted by the renowned calligrapher Ieuan Rees, on a rock very near to the summit. This is great news following the initial disappointment of being told that the memorial could not be erected in ‘Hafod Eryri’, the new building now under construction near the summit.

Events hosted by individual societies:

<<Abaty Cwmhir Abbey>>

<<Cymdeithas Meysydd Cad Cymru 2008 Welsh Battlefield Society>>

<<Calendr Cymdeithas Carnhuanawc>>

 

 

 

Archived Event Reports:

 

<<St David's Message 2006>>

 

<<Penwythnos Cofio Llywelyn 2006>>