Fforwm Hanes Cymru

Yn cyd-gysylltu hanes Cymru

Welsh Flag

History Forum for Wales

Co-ordinating the history of Wales

 

site designed & maintained by
www.cddweb.co.uk

Events - Digwyddiadau

For more information about National Events and Events in Your Area, Please contact us

Am fwy o wybodaeth am y Digwyddiadau Cenedlaethol a'r rhai yn Eich Ardal chi, Cysylltwch ni

 

 

Gynhadledd Flynyddol 11-13 Tachwedd 2016

 Plas Tan y Bwlch, Maentwrog.

Annual Conference 11-13 November 2016

 at Plas Tan y Bwlch Maentwrog

Hanes Meddyginiaethau yng Nghymru o'r amser cynnar hyd heddiw

Am ragor o fanylion/ for further information cysylltwch efo'r Plas yn uniongyrchol

 History of Medicine in Wales - from earliest times to the present

 

For further information contact the Plas directly.