Fforwm Hanes Cymru

Yn cyd-gysylltu hanes Cymru

Welsh Flag

History Forum for Wales

Co-ordinating the history of Wales

 

site designed & maintained by
www.cddweb.co.uk

Cysylltwch Ni - Contact Us

Llywydd Anrhydeddus - Honorary President

Bob Morris,

Bod Awen,

Ffordd Llwyndu,

Penygroes,

Caernarfon,

Gwynedd LL54 6RE

Cadeirydd - Chair

Meurig Jones

Brynawelon

Swyddffynnon

Ystrad Meurig

Ceredigion

SY25 6AL

Is-Gadeirydd - Vice Chair

Dr. John H. Davies

Y Gelli,

Stryd Fawr,

Llandysul,

Ceredigion. SA44 4DP

01559 362429

Ysgrifennydd - Secretary

Patricia Jones,

Brynawelon

Swyddffynnon

Ystrad Meurig

Ceredigion

SY25 6AL

holi@fforwmhanescymru.org.uk | info@fforwmhanescymru.org.uk