Fforwm Hanes Cymru

Yn cyd-gysylltu hanes Cymru

Welsh Flag

History Forum for Wales

Co-ordinating the history of Wales

 

site designed & maintained by
www.cddweb.co.uk

Affiliated Societies - Complete List - Cymdeithasau Cysylltiedig

Cymdeithas Owain Glyndŵr

Gareth Jones jones-m60@sky.com
Lloyd James john.james697@02.co.uk

Cymdeithas Genedlaethol Hywel Dda

Ken Rees

01994 240408
keen@kenrees.com

Cymdeithas y Dywysoges Gwenllian

Tecwyn Vaughan Jones
tecwynvaughanjones@hotmail.com
Tegid Roberts
tegidnant@gmail.com

www.princessgwenllian.co.uk neu / or

www.tywysogesgwenllian.co.uk

Ymddiriedolaeth Abaty Cwm Hir

Sian Meredudd

01597 823547
mandy@power-print.co.uk

www.abbeycwmhirhistory.org.uk

Cymdeithas Meysydd Cad Cymru - Welsh Battlefields Society

Sian Meredudd
mandy@power-print.co.uk

http://welshbattlefields.org.uk

MOROL
Sefydliad Astudiaethau Hanes Morwrol Cymru - Institute of Welsh Maritime Historical Studies

www.morol.eu
post@morol.eu

Cymdeithas Ffynhonnau Cymru

Howard Hughes Ysgrifennydd/Secretary
Gwyn Edwards Trysorydd/Treasurer
gwynbryndafarn2@btinternet.com

Ymddiriedolaeth Castell Ruperra

Pat Jones Jenkins
patjonesjenkins@googlemail.com

Cymdeithas Hanes Bro Ogwr

Pat Jones Jenkins
patjonesjenkins@googlemail.com

Cymdeithas Enawu Lleoedd Cymru

 ifordylanwilliams@btinternet.com

Cymdeithas Thomas Pennant

Paul Brighton paulbrighton@yahoo.com

Cymdeithas Llantarnam

Madeleine Grey
madeleine.grey@newport.ac.uk
Dave Hale
dafha@sky.com

Llong Casnewydd

Jean Gray
secretary@newportship.org

Margaret Dunn NW
Dendrochronology

brynbedd@gmail.com

Richard Price Society - Paul Frame (Sec)

paulframe2@btinternet.com

Cymdeithas Bob Owen

tanycastell2@yahoo.com

Canolfan Hanes Uwchgwyrfai

hanes@uwchgwyrfai@gmail.com

Cymdeithas Hanes Llanfihangel yr Arth

Calfin Griffiths
clgriffiths@westernpower.co.uk

Cymdeithas Maes a Mor

Eiris Llywelyn
eiris@btinternet.com

Cofio Llywelyn David Peterson

Cadeirydd/Chairman david+peterson@aol.com